Privacy verklaring

 

Voor mij is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Mandy Garcia is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel.

Vastleggen en verwerken van gegevens

Ik bewaar en gebruik uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt. Deze gegevens worden opgeslagen op mijn computer en ik bewaar aantekeningen van het intakegesprek op papier. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.

Dossiervorming, geheimhouding en inzagerecht

Ik leg voor iedere client een cliëntendossier aan waarin ik het proces, interventies en vorderingen vastleg, welke bijdraagt aan een inzichtelijk proces voor coach, client en eventueel ten behoeve van een derde. Bij een eventuele doorverwijzing draagt dit dossier bij aan de continuïteit. Het dossier is controleerbaar en kan dienen ter verantwoording bij mogelijke klachten over de interventies.

Ik sla persoonsgegevens op die voor de levering van mijn diensten als coach noodzakelijk zijn in een cliëntendossier. Dit zijn gegevens die nodig zijn voor facturatie, het maken van afspraken, intakeformulieren, e-mails over en verslaglegging over de voortgang van het coaching traject. 

Je kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan.

Persoonsgegevens die ik verwerk

 • voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • geboortedatum, geboorteplaats
 • hulpvraag, klacht(en)omschrijving, voorgeschiedenis op het intakeformulier
 • Werkafspraken, verslaglegging van de coach, reflectieverslagen van de cliënt en evaluaties.

  E-mail en nieuwsbrief

  Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ik bied een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden wil informeren over mijn diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens kunnen worden ingezien door de medewerkers van het e-mailmarketing programma LaPosta. Met deze partij heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten om geheimhouding te waarborgen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

  Cookie statement

  Dit statement beschrijft de cookies waarvan Mandy Garcia gebruik maakt via de website www.noordsekracht.nl Als je mijn website bezoekt kan er informatie worden opgeslagen op je computer in de vorm van een cookie, functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen. Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de websites, maakt Mandy Garcia gebruik van Google Analytics. Via Google Analytics worden gegevens geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Mandy Garcia verstrekt. Mandy Garcia krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website of dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan Google Analytics deze informatie aan derden verstrekken.

  Cookies om advertenties te tonen op andere websites

  Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, om kosten laag te houden en je geen onnodige advertenties te tonen. Wij maken hiervoor gebruik van facebook custom-audiences (wij delen ons klantenbestand niet met facebook). Op deze manier kunnen we gericht adverteren en de kosten laag houden.

  Deze cookies maken het mogelijk om:

  • Bij te houden welke advertenties je al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat je te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.
  • Bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.
  • Bij te houden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze hebben geklikt op een advertentie. Dit is nodig om de effectiviteit van advertenties te kunnen analyseren.
  • Bij te houden of je al bepaalde diensten van ons hebt afgenomen. Je zult dan geen onnodige advertenties te zien krijgen.

  Ook als je cookies niet accepteert kun je nog advertenties van ons online tegenkomen. Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Cookies maken het wel mogelijk om jou relevantere advertenties te tonen en geen onnodige advertenties.

  Voor meer informatie over wat facebook met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van facebook. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere facebook diensten.

  Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

  Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Op de about cookies website kun je meer informatie vinden. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat deze website minder goed werkt.

  Wijzigingen

  Dit privacy statement kan wijzigen.  Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 september 2023.

  Vragen en wijzigen van je gegevens

  Vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde richten aan: info@noordsekracht.nl

   Privacy Verklaring    |   KvK 90866150 |   Aangesloten bij NOBCO   |    Photography by Spanjer

  © Copyright 2023 Noordsekracht