Werkwijze

Aanmelden

Je kunt je via de site aanmelden. We plannen vervolgens een belafspraak.

Telefonische pre-intake

Tijdens het eerste telefonische contact licht ik mijn werkwijze toe en bespreken we jouw huidige situatie, de voorgeschiedenis en de hulpvraag. Wanneer je ergens anders beter op je plek bent, denk ik mee over passende hulp door een andere zorgaanbieder.

Intake

Het eerste gesprek is een intakegesprek waarin we kennis maken met elkaar. We kijken naar jouw hulpvraag en verwoorden deze in doelen. Bij coaching wordt dit vastgelegd in een coachcontract met werkafspraken waarin we ook afspreken wanneer we evalueren. Bij mindfulness bespreken we jouw verwachtingen, ervaringen en huidige situatie. Mochten er contra-indicaties zijn, dan kan ik besluiten dat dit geen geschikt moment voor je is om met de training te starten.

  Mindfulness training

  De mindfulness training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten (2,5 uur bij groepstraining, 1,5 uur bij duo-training). Tijdens deze bijeenkomsten doen we oefeningen, is er theorie en delen we onze ervaringen. Naast de bijeenkomsten wordt dagelijkse oefening thuis verwacht, hieraan zul je gemiddeld een half uur tot een uur per dag besteden. Deze beoefening is één van de bewezen succesfactoren in het implementeren van mindfulness in je leven, het profijt wat je uit de cursus haalt hangt sterk af van je eigen inspanningen om te oefenen. 

  Coachtraject

  Coachtrajecten duren gemiddeld drie tot zes maanden en de afspraken worden gemiddeld eens per 3 weken gepland. Meestal zijn de afspraken in de beginfase frequenter (om de week) en plannen we deze verder in het traject met grotere tussenpozen in.

  Werkgever als opdrachtgever

  Mogelijk heb je samen met je werkgever besloten om middels coaching te gaan werken aan je ontwikkeling. Hierdoor is je werkgever als derde partij betrokken bij de coachovereenkomst. Voorafgaand aan de coaching plannen we een driehoeksgesprek, om de verwachtingen en doelen af te stemmen.

  Basisvoorwaarde van coaching betreft vertrouwelijkheid, ik als coach houd mij strikt aan de internationale ethische gedragscode, zonder toestemming van jou als coachee zal ik nooit persoonlijke informatie rapporteren. Werkgever kan indien gewenst op de hoogte gehouden worden over de voortgang van het proces middels de tool Coachmonitor (tegen vergoeding), hierover maken we voor aanvang van de coaching afspraken met elkaar.

  Afsluiting coachtraject

  Wanneer jouw leerdoelen voldoende zijn behaald en er geen coachvraag meer resteert sluiten we het traject gezamenlijk af. We evalueren de doelen en het behaalde resultaat. Ik vraag je ook hoe tevreden je bent over de begeleiding, middels een korte tevredenheidslijst.

  Kosten en vergoedingen

  Coachinggesprekken factureer ik aan het einde van de maand, steeds de afspraken die in die maand hebben plaatsgevonden.

  Trainingen worden vooraf gefactureerd. Bij betaling in termijnen wordt telkens gefactureerd aan het begin van de maand, startend in de eerste maand waarin de training aanvangt.

  Afspraken vinden afwisselend plaats op locatie te Groningen, online en buiten. Op verzoek kan een afspraak ook op een andere locatie plaats vinden, hiervoor hanteer ik een reiskostenvergoeding van € 0,21 per km.

  Voor alle facturen geldt: betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

  Privacy

  Als coach heb ik beroepsgeheim. Zonder jouw toestemming geef ik geen informatie over jou als persoon noch het proces aan derden. Als ik informatie wil delen met andere betrokkenen zoals je werkgever, vraag ik hiervoor vooraf expliciet per mail om toestemming. Als NOBCO-coach houd ik mij aan de Internationale Ethnische Code (IEC), waarin richtlijnen voor professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches is opgenomen.

   Klachtenregeling

   Wanneer je een klacht hebt hoor ik het graag. In gesprek komen we vast tot en oplossing. Als we er samen niet uitkomen, dan geldt de IEC als basis voor het behandelen van klachten en het treffen van maatregelen op basis van onze klachtenprocedure. De IEC en klachtenprocedure kun je hier vinden.

   Verder verwijs ik naar mijn Algemene Voorwaarden die geldig zijn bij iedere overeenkomst met Noordsekracht.

   Deze werkwijze is voor het laatst opgesteld danwel aangepast op 18 september 2023.

    Privacy Verklaring    |   KvK 90866150 |   Aangesloten bij NOBCO   |    Photography by Spanjer

   © Copyright 2023 Noordsekracht