Kaarten met inspirerende activiteiten

Op zoek naar werkgeluk of duurzame betekenis?

In onze huidige wereld van werk worden carrières vaak gekenmerkt worden door ambitie en streven naar succes. Dit maakt het ervaren van werkgeluk en zinvol werk soms een uitdaging, en voor sommigen zelfs een hele zoektocht. Terwijl de inflatie en de steeds krapper wordende arbeidsmarkt de salarissen opdrijft zouden organisaties en medewerkers juist meer aandacht mogen besteden aan het belang van werkgeluk en zinvol werken. Want dát maakt het verschil wat ons werkelijk boeit, waarvoor we in staat zijn om ook moeilijkheden te verduren en aan het einde van de dag of week met een voldaan gevoel weer naar huis gaan en met zin terugkomen.

Waarom is werkgeluk belangrijk?

Vaak hebben we jaren geïnvesteerd in opleidingen en onszelf opgewerkt in ons vakgebied. Helaas leidt dit niet automatisch tot geluk op het werk. Werkgeluk is veel meer dan alleen een hoog salaris of een indrukwekkende titel. Het gaat over plezier en voldoening, het gevoel dat je werk waarde heeft, dat je vaardigheden worden benut en dat je een positieve impact hebt op anderen. In organisaties waar relatief veel werkgeluk wordt ervaren merkt men ook een hogere productiviteit, minder stress(uitval), beter behoud van personeel en meer innovatiekracht. Let wel: dit is het resultaat van een gezonde werkcultuur waarbij werkgeluk ervaren wordt en niet het doel.

Wat is zinvol werken meer dan werkgeluk?

Zinvol werken gaat nog dieper dan werkgeluk. Het gaat over het gevoel dat je werk betekenisvol is en bijdraagt aan een groter goed. Wanneer ervaar jij de zin in je werk? Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je vaardigheden en kennis inzet om complexe problemen op te lossen, de samenleving te verbeteren of bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Je ervaart je werk als meer dan alleen een manier om je rekeningen te betalen en draagt hiermee bij aan iets wat groter is dan jijzelf.

Wanneer je zinvol werk verricht, ervaar je:

  1. Intrinsieke motivatie: Je voelt een innerlijke motivatie en passie voor wat je doet, wat leidt tot een hoger niveau van betrokkenheid en toewijding.
  2. Een gevoel van vervulling: Zinvol werk kan leiden tot een diep gevoel van vervulling en tevredenheid dat verder reikt dan materiële beloningen.
  3. Bijdrage aan een hoger doel: Je ervaart dat je bijdraagt aan iets groters dan jezelf, wat een gevoel van trots en prestatie oplevert.

Wil je graag meer werkgeluk en gevoel van betekenis?

Allereerst is het goed om je te beseffen dat hierop geen one-size-fits-all formule bestaat. We hebben allemaal ons eigen pakket aan waarden en thema’s waar we in meer of mindere mate belang aan hechten. Het is zinvol om hier zicht op te krijgen, wat voor jou belangrijk is en in welke mate je deze op dit moment in je werk ervaart. Vaak is het verhelderend om hier inzicht in te krijgen wanneer je een onbestemd gevoel in je werk ervaart en er niet de vinger op kan leggen.

Met zicht op de thema’s die voor jou belangrijk zijn en die je minder of niet ervaart in je huidige baan bieden een concrete ingang om hier iets aan te veranderen. Door dit bespreekbaar te maken zet je al energie in werking die voor verandering kan zorgen. Wanneer er voor jou iets ontbreekt om zin te ervaren, kan dit aanleiding zijn om van baan te veranderen, maar dat hoeft niet. Je zou ook je vaardigheden kunnen ontwikkelen of je inzet voor maatschappelijke doelen buiten het werk kunnen vergroten. Daarbij kunnen reflectie, intervisie en coaching je helpen, neem hier de tijd voor: Wat betekent werkgeluk voor jou? Wat vind je echt zinvol in je werk?

Zou je hier in willen duiken om zicht te krijgen op jouw thema’s voor geluk en zingeving in werk? Neem gerust eens contact met me op, ik begeleid je graag, zodat jij meer zin in je werk kunt ervaren.

P.s. Volg je me al via Facebook en Instagram, hier deel ik ook regelmatig tips en inspiratie.

 Privacy Verklaring    |   KvK 90866150 |   Aangesloten bij NOBCO   |    Photography by Spanjer

© Copyright 2023 Noordsekracht